Miło jest nam poinformować, że realizujemy kolejny projekt eTwinning: "Wy(MYŚL)one wiadomości", w którym biorą udział uczniowie z klasy 2dPod oraz szkoły z Polski i Włoch. Koordynator projektu: Marcin Hościłowicz, Konrad Wisniewski
Nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie "FROM GAME TO STEM" w ramach programu Erasmus + KA2. Projekt realizuje pogłębienie wiedzy z przedmiotów ścisłych i podniesienie umiejętności językowych. W trakcie projektu nasi uczniowie i nauczyciele będą brać udział w przedsięwzięciach z takich przedmiotów jak: biologia, chemia, matematyka, fizyka, geografia, informatyka. Projekt realizowany będzie przez najbliższe 2 lata we współpracy ze szkołami z Serbii,Hiszpanii, Turcji i Bułgarii. Produktem końcowym będzie gra komputerowa z wykorzystaniem zadań z fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii. Koordynator projektu: Marcin Hościłowicz
Miło jest nam poinformować,że Nasza Szkoła otrzymała Europejski Puchar Europy czyli - europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych przyznawany przez Komisarz Unii Europejeskiej d.s. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i sportu oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Koordynator projektu: Marcin Hościłowicz
Pix Programming Challenge 2020 Etap 3 (FINAŁY). Miło jest nam poinformować, że w trzeciej edycji Międzynarodowego Konkursu Pix Programming Challenge 2020 w kategorii MASTER w FINALE, który odbył się 12 grudnia 2020 wzięli udział i zostali finalistami: Kacper Bagiński IIAGim i Paweł Bogdanowicz IIAGim. W Finale konkursu każdy z 30 uczestników z całej Polski musiał w ciągu 5 godzin wykonać 20 zadań z zakresu programowania tekstowego w języku Python. Opiekun młodzieży: Joanna Domuracka
Z radością informujemy, że do Etapu 2 (etap wojewódzki) konkursu CyberSkiller Challenge Poland ( Ogólnopolski konkurs wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa) awansowało trzech uczestników z najlepszym wynikiem w szkole w Etapie 1, tj.: Adrian Michniuk, Adrian Malinowski oraz Szymon Cimochowski. Wszyscy uczniowie są z klasy 1A. Tym samym została wyłoniona 3-osobowa reprezentacja szkoły biorąca udział w konkursie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Tematem Drugiego Etapu konkursu będzie System Linux oraz jego bezpieczeństwo. Opiekun młodzieży: Joanna Domuracka
W piątek 14 maja 2021 odbyły się pierwsze pilotażowe zajęcia z uczniami Z Little Rock High School, Arkansas, US. To początek innowacji „Wyzwania współczesności. Wartości, demokracja, tolerancja, globalizacja, wolność … Wiedza o społeczeństwie, państwie i kulturze z perspektywy polskiej i amerykańskiej”. Autorki innowacji: Dorota Hołownia-Dudek i Katarzyna Witkowska
Nagroda indywidualna Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury. Miło jest nam poinformować, że Suwalski Ośrodek Kultury wyróżnił film Filipa Dudanowicza, Oskara Popko i Miłosza Stojanowskiego. Serdecznie gratutujemy!
Miło jest nam poinformować, że uczniowie klasy 2AGim oraz 2APod ukończyli kurs "CPA: Programming Essentials in C++" w ramach Cisco Networking Academy i otrzymali Certyfikat potwierdzający opanowanie umiejętności w zakresie programowania w języku C++. Instruktor akademii: Joanna Domuracka
Oficjalne wyniki głosowania internautów na etiudy filmowe, nakręcone przez uczniów III LO w Konkursie Filmowym _3_3_3_ zorganizowanym z okazji Roku Andrzeja Wajdy. facebook.com/3losuwalki/ . Organizatorzy: Elżbieta Zienda-Żywiczyńska, Krystyna Słowicka, Danuta Worobiczuk, Kamil Wiszniewski. Serdeczne gratulacje!
Nasza nowa przestrzeń do kreowania pomysłów, rozwijania zainteresowań uczniów. Opiekun pracowni: Małgorzata Tomczak

 

 

With the increasing use of Linux technology in business, the demand for qualified employees in this field is increasing. In response to the need for solid Linux skills, Cisco Networking Academy has provided a training module created by the Network Development Group (NDG) that allows students around the world to learn basic Linux knowledge. Adapted to the scope of knowledge required to obtain the Linux Professional Institute (LPI) Certificate Linux Essentials, the NDG Linux Essentials course covers the basic knowledge of the Linux operating system with a special emphasis on the command line. In our academy, you can obtain the NDG Linux Essentials certificate. This certificate is comparable to the Linux Essentials Professional Development Certificate. The course contains teaching materials, laboratories, and exams. Skills acquired during the course have a wide application when operating the network, software, and administration of the Linux system.

The NDG Linux Essential training is an introduction to the Linux system. It includes a framework education program, laboratory exercises and assessment of progress in the Linux environment, focusing on practical skills. The training implements a teaching approach based on the simultaneous practical use of the acquired theoretical knowledge. Each student has direct contact with a virtual machine with Linux, which allows learning and discovering the command line capabilities in Linux. Skills acquired during the training can be used in various career paths related to computer networks, software development, and Linux administration. The training ends with obtaining a certificate of completion of the training.

The course program prepares you for the LPI Linux Essentials Professional Development Certificate.

Objectives of the course

Knowledge of the Linux system is an important skill in many different career paths in business and information technology. Numerous new and developing career perspectives in works related to big data, cloud computing, cybersecurity, computer networks, programming, and software development require knowledge of the Linux command line.

 

Conditions for obtaining the Cisco IT Essentials certificate: NDG Linux

- passing final exam Final

- the exam includes material from chapters 1-9 and 10-16

- required point threshold - 80%

- mandatory survey (Feedback) - unrated

After passing the exams, students obtain a certificate of completion of the course, which allows you to take the LPI Linux Essentials Professional Development Certificate.

 

The training program focuses on the following goals:

- getting to know the Linux system as an operating system,

- explanation of the most important issues when choosing an operating system,

- getting to know the basic information about open software,

- getting the basic knowledge about working with the Linux system,

- learning the basic skills of using the command line in Linux,

- learning to use the command line and navigate the help system in Linux,

- basics of working with files and directories in Linux,

- searching and obtaining data from files in Linux,

- general familiarization with the concept of scripts,

- familiarizing with the components of the computer desktop and servers,

- knowledge about where data is stored in Linux,

- setting important network settings for a computer running Linux in the local space,

- identifying different types of users in Linux,

- creating user accounts and groups on Linux,

- property rights and file access management in Linux,

- understanding the use of special files and directories on Linux.

 

Course modules

The training consists of 16 modules and includes knowledge about the Linux operating system and the command line. The aim of the training is to create a starting point for further learning of the Linux operating system. People who complete the training will understand the Linux system as an operating system, learn the main assumptions of open source software, learn how to use Linux and learn the basics of using the command line in Linux.

Module and Examination Goals

 Introduction to the Linux system: Development of the Linux system and popular operating systems. Selection of the operating system

 Application and licenses of open source software: Main applications of open-source software.  Understanding of open source software and open source licenses

 Using Linux Skills in ICT and working with Linux:  Command line skills Command line basics

 Using help Using the command line to get help: Working with files and folders

 Using directories and file lists, creating, moving and deleting files: Archiving and compressing files Archiving files using the command line

 Potok, streaks, and REGEX. Searching and obtaining data from files

 Basics of scripting Transforming commands into scripts:  Understanding computer hardware Understanding computer hardware

 Managing packages and processes Where data is stored: Network configuration. Your computer on the network

 System and user security. Security basics and identification of user types: Creating a new user account. Creating user accounts and groups

 Property and access rights. Management of ownership and file access:  Special access rights, links, and location of files. Special folders and files

 

 Instructor: Joanna Domuracka