Oferta miejskich jednostek w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2023.
Miło jest nam poinformować, że Ewa Bartoszewicz uczennica klasy IVC zajęła III miejsce w VI edycjj konkursu "BizneSÓWKI - zaPARKuj swój Biznes". Nagroda za napisanie i przedstawienie swojego biznesplanu to 3tys. zł. Serdecznie gratulujemy!
Miło jest nam poinformować, że uczeń klasy IIA Szymon Gromczyński otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczysta Gala wręczenia stypendium odbyła się 18.11.2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.
Projekt „Lektorium Sejneńskie” kierowany jest do młodych ludzi z okolic Sejn w wieku licealnym. Uczestnicy poznają najważniejsze miejsca dziedzictwa kulturowego czterech miast polski Wrocławia, Gdańska, Warszawy i Lublina. Poznają muzea z bogactwem ich zasobów, zwiedzają nowoczesne, multimedialne wystawy, zabytki architektury z ich historią, odwiedzają teatry i sale koncertowe. Wszystko po to, żeby poszerzać wiedzę, doświadczać artystycznych doznań, rozwijać swą wrażliwość, by wyrastać na aktywnych odbiorców kultury i sztuki. W dniach 1 - 3 października 2022 r. odbył się pierwszy wyjazd naszego Lektorium Sejneńskiego. Grupa młodzieży z liceów w Sejnach, Suwałkach i Augustowa w towarzystwie tutorów i opiekunów z Sejn i Krasnogrudy wyruszyła w podróż do Trójmiasta.
Miło jest nam poinformować, że uczniowie z naszej szkoły tworzący projekty Civitas; Na zdrowie w GŁOWIE; Podaj rękę i mierz wysoko; Zakręceni-wykształceni przeszli do kolejnego etapu Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Serdeczne gratulacje!
Kolejny nasz projekt został doceniony. "Legend has it" realizowany przez klasę 3A zdobył Krajową Odznakę Jakości w programie eTwinning. Jego koordynatorem był pan Michał Sośnicki. Serdecznie gratulujemy!
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w międzynarodowym projekcie "FROM GAME TO STEM" w ramach programu Erasmus+ KA2. Projekt realizuje pogłębienie wiedzy z przedmiotów ścisłych i podniesienie umiejętności językowych. W trakcie projektu nasi uczniowie i nauczyciele biorą udział w przedsięwzięciach z takich przedmiotów jak: biologia, chemia, matematyka, fizyka, geografia, informatyka. Projekt realizowany jest we współpracy ze szkołami z Serbii, Hiszpanii, Turcji i Bułgarii. Koordynator projektu: Marcin Hościłowicz
Wszystkich miłośników wykorzystania technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej zapraszamy do wzięcia udziału w XXI Międzyszkolnym Konkursie Grafiki Komputerowej "PLAMKA '23". Regulamin Konkursu.

Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach (1991- 2011)

Rozbudzaniu zainteresowań uczniów i poszerzaniu ich wiedzy służyło organizowanie seminariów i konferencji naukowych we współpracy z placówkami pozaszkolnymi. Do tych, z którymi współpracujemy najczęściej, można zaliczyć Archiwum Państwowe w Suwałkach, Wigierski Park Narodowy czy Suwalsko-Augustowskie Towarzystwo Naukowe.

W ramach tej współpracy odbyły się w naszej szkole:
konferencja naukowaCzłowiek czy maszyna w XXI wieku?”,
(2009) seminariumWielokulturowość Suwalszczyzny – Romowie”,
(2010) „Żydzi na Suwalszczyźnie”, „Szkoci na Suwalszczyźnie”,
(2009) prelekcja i dyskusja na temat przyczyn wprowadzenia w Polsce stanu wojennego „Co zdarzyło się 28 lat temu?” – wykład pracownika IPN Marcina Zwolskiego i film o kobietach internowanych w Gołdapi, pt. „Opowieści gołdapskiego lasu” – w rocznicę stanu wojennego,
(2010) „Karol Brzostowski i Michał Ludwik Pac – rzecz o patriotyzmie w 180. rocznicę powstania listopadowego” - wykład Sławomira Filipowicza oraz dyskusja młodzieży na temat dziewiętnastowiecznego i współczesnego patriotyzmu.
Seminarium poświęcone fizyce jądrowej organizowane we współpracy z Działem Szkolenia i Doradztwa Instytutu Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Warszawie.

Historia szkoły

Tytuł "Szkoła z klasą"

szkoła otrzymała w 2004r. 
(certyfikat nr 845/2/2004).
Udział w ogólnopolskiej akcji zainicjowała ówczesna dyrektor,
pani Ewa Bogucka-Fimowicz.