Osoby zainteresowane ubezpieczeniem proszę o wybór oferty i wpłacenie wybranej kwoty na podany przy niej numer konta.


Ubezpieczenie od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r .   Ogólne warunki ubezpieczenia do pkt. 1,2,3.


1. Kwota 40 zł nr konta 20 1240 6960 7170 0012 5013 1664

Nr Polisy EDU-A/P nr 131664

Suma ubezpieczenia 20 000zł

 


2. Kwota 51 zł nr konta 09 1240 6960 7170 0012 5013 1668

Nr Polisy EDU-A/P nr 131668

Suma ubezpieczenia 26 000zł

 


3. Kwota 89 zł nr konta 68 1240 6960 7170 0012 5013 1673

Nr Polisy EDU-A/P nr 131673

Suma ubezpieczenia 50 000zł

 


4. Oferta specjalna EDU Plus

 


Ubezpieczenie dla maturzystów - od 01.09.2023 r. do 31.09.2024 r.

Kwota 50 zł nr konta 34 1240 6960 7170 0012 5013 1994

Nr polisy EDU A/P nr 131994

Suma ubezpieczenia 23 000 zł

 


Tytuł przelewu: imię, nazwisko, pesel ucznia, nazwa placówki szkolnej

 


Odbiorca: INTERRISK, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

 

Opiekun: Rafał Racki tel. 606958823


 

Print Download