13 września 2023 r., pod opieką p. profesor Barbary Okrój i p. profesor Doroty Hołowni-Dudek, klasa biologiczno-chemiczna (II b2) pojechała do Ośrodka Edukacji Środowiskowej WPN w Słupiu, gdzie rozwijała kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych i technologii. Wzięła udział w interesujących wykładach „Badamy bezkręgowce wodne" i „Życie Wigierskiego lasu". Zostały też zorganizowane zajęcia laboratoryjno-terenowe, w których wszyscy chętnie uczestniczyli.

Uczestnicy wyjazdu uczyli się rozumieć naukę jako proces badawczy, eksperymentowali, posługiwali się narzędziami i urządzeniami technicznymi oraz wyciągali wnioski na podstawie obserwacji i zdobytej dotychczas wiedzy. Samodzielnie, w kaloszach, łapali bezkręgowce żyjące w jeziorze Wigry, a następnie oglądali je pod mikroskopami. Udało się znaleźć jętki, pijawki, a niektórym nawet raki! Gdy zakończyli pracę z wodnymi żyjątkami, obserwowali florę i faunę okolicznego lasu. Zasoby leśne wykorzystali do stworzenia pięknych prac plastycznych. Pieczę nad wykonywanymi przez nas eksperymentami i działaniami trzymały panie Joanna Adamczewska i Elżbieta Perkowska, którym należą się ogromne podziękowania.

 

Print Download