Mamy pierwsze miejsce!

Maja Przybysz wygrała XXXI Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej!

 

Serdeczne gratulacje!

W finale centralnym XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wzięło udział 112 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przebrnęli przez eliminacje regionalne, pokonując blisko 30 tys. konkurentów. Każde województwo w finale centralnym reprezentowało 7 najlepszych uczniów. Wszyscy oni musieli wykazać się wiedzą z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, w tym w szczególności z ekologii klasycznej, wód i ich ochrony, gospodarki rolnej i leśnej, gleb, powietrza i ich ochrony, gospodarki odpadami i hałasu.

http://www.malopolskie.pl/Wydarzenia/index.aspx?id=16130

 

Opiekun młodzieży: Barbara Okrój

Print Download