9 września 2019 r. (poniedziałek) odbyła się w naszej szkole wystawa sztuki oraz związana z tym prelekcja. W wydarzeniu wzięły udział wszystkie klasy pierwsze w ramach zajęć wiedzy o kulturze i plastyki oraz wszystkie klasy drugie w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego. Prelegentem był Pan Dariusz Matyjas, kolekcjoner, animator i miłośnik sztuki (Mazurska Fundacja Sztuki Art Progress).

Print Download