INNOWACJA PEDAGOGICZNA (organizacyjno-metodyczna)

Autor: Dorota Hołownia-Dudek

Temat innowacji: Chcieć to móc - uczę poprzez dialog, a nie monolog.

Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego

Rodzaj zajęć: język angielski

Adresaci innowacji: uczniowie klas II i III

Data wprowadzenia: Listopad 2021 r.

Data zakończenia: Maj 2022 r.

 

Wprowadzenie oceniania wspierającego rozwój ucznia do praktyki szkolnej w liceum ogólnokształcącym jest moją próbą odpowiedzi na potrzebę szkoły kształtującej w uczniach kompetencje miękkie, takie jak umiejętność krytycznego myślenia, autorefleksji, konstruktywnej komunikacji, odpowiedzialności, empatii oraz współpracy.  Podstawą i elementem niezbędnym moich lekcji jest właśnie personalizacja, dialog, partnerstwo, szacunek i wzajemne zaufanie.

Ze wszystkich stosowanych przeze mnie elementów oceniania wspierającego rozwój ucznia (celów nauczyciela, celów w języku ucznia, kryteriów sukcesu, informacji zwrotnej, samooceny, pytań kluczowych i współpracy z rodzicami) to ocenie koleżeńskiej poświęcam najwięcej czasu. Swoim uczniom III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach bardzo dziękuję za podjęcie wyzwania i gotowość do współpracy.

 

Print Download