INNOWACJA PEDAGOGICZNA (organizacyjno-metodyczna)

Autor: Dorota Hołownia-Dudek

Temat innowacji: American Studies for Inquisitive Minds (Stany Zjednoczone dla dociekliwych)

Rodzaj zajęć: język angielski

Adresaci innowacji: uczniowie klasy II Gim D

Data wprowadzenia: Listopad 2020 r.

Data zakończenia: Maj 2021 r.

 

Innowacja American Studies for Inquisitive Minds/ Stany Zjednoczone dla dociekliwych jest moją odpowiedzią na oczekiwania uczniów grupy II Gim D, które wynikają z diagnozy potrzeb przeprowadzonej na początku roku szkolnego 2020/2021. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na personalizację treści, utożsamianie się z nimi, na rozwijanie myślenia outside the box, a nade wszystko wyjście poza ramy podręczników zaprogramowanych dla statystycznego ucznia. Podstawowym celem tej innowacji jest kształcenie wiedzy, umiejętności i postaw z zakresu kultury i realioznawstwa przy wsparciu doświadczonego eksperta. Szczegółowe tematy warsztatów dotyczą zjawisk społecznych, kulturowych, historycznych, turystycznych oraz informacji geograficznych Stanów Zjednoczonych.

Z punktu widzenia językowego, wartością dodaną tej innowacji i jej niezaprzeczalnym atutem jest obecność Native Speakera, Amerykanina, który umożliwia używanie żywego języka angielskiego w praktyce, co daje kształceniu kompetencji językowych rzeczywisty wymiar i autentyczność. Uczniowie uczą się języka w sposób łączący cechy realnej szkoły oraz nowoczesnych technologii, a zajęcia  prowadzone są w formie wykładów z licznymi elementami warsztatu w wirtualnej klasie i  w czasie rzeczywistym.

Innowacja American Studies for Inquisitive Minds / Stany Zjednoczone dla dociekliwych

 

Print Download