Do pobrania harmonogram akademii humanisty.pdf

Informacja o Akademii Humanisty

Galeria zdjęć: Co Suwałki zawdzięczają Mieszkowi I

Galeria zdjęć: Spotkanie z Pawłem Kaliszem

Akademia Humanisty 2015/2016

Akademia Humanisty 2014/2015

 

 EN

Krótki opis innowacji pedagogicznej :

Innowacja polega na wprowadzeniu dodatkowej oferty edukacyjnej dla młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych, we współpracy z ośrodkami akademickimi, instytucjami naukowymi i instytucjami kulturalnymi.

Oferta kierowana do młodzieży miałaby charakter planowy, całoroczny, międzyprzedmiotowy,  ułożony w dwa bloki tematyczne.

  1.  Polska droga do demokracji, osiągnięcia 25 lat wolności oraz aktualne zagrożenia dla demokracji i pokoju na świecie.

  lekcja: "Co kryją archiwa IPN?", poprzedzone informacją czym jest IPN;

  wykład : "Grudniowy wstał świt ... - stan wojenny w Polsce" ;  Życie codzienne w PRL-u

  wykład: "W samo południe" - wybory 4 czerwca 1989;

  Ferie z IPN, wykłady i warsztaty na temat: Transformacja polityczna, gospodarcza i społeczna w Polsce po 1989. Problem budowania społeczeństwa obywatelskiego na bazie homo sovieticus;

  wykłady pracowników naukowych Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku na temat współczesnych zagrożeń dla demokracji i pokoju. Czy Polska jest bezpieczna? Jak pracować na rzecz ogólnego bezpieczeństwa?

 2.  Spotkania z teatrem i literaturą

  warsztaty teatralne, spotkania w cyklu co dwa tygodnie, zajęcia z kultury żywego słowa;

  warsztaty z zakresu autoprezentacji, oswajanie stresu, wystąpienia publiczne- ferie zimowe;

  warsztaty sceniczne i teatralne we współpracy z pracownikiem instruktorem Suwalskiego Ośrodka Kultury ( p. Mirosława Krymska);

  udział w warsztatach i wykładach w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie;

  realizacja spektaklu (sztuka Wiliama Szekspira) w wersji dwujęzycznej- język polski i język angielski-odegranie sztuki przed społecznością szkolną i zaproszonymi gośćmi w kwietniu 2015r.

  Literackie inspiracje – projekt dotyczący Literackiej Nagrody Nobla (warsztaty recenzji książek, przygotowanie galerii plakatów promujących nagrodzone książki, prezentacja rezultatów pracy dla całej społeczności szkolnej).


 Innowacja zakończy się wycieczką do Gdańska.
W programie zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności i oglądanie spektaklu
w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.


Nowatorstwo projektu polega na:

- umiejętnym korelowaniu treści, zgodnych z podstawą programową, w układzie międzyprzedmiotowym,

- poszerzaniu horyzontów edukacyjnych młodzieży w zakresie przedmiotów humanistycznych przez organizowanie zajęć we współpracy ze środowiskami naukowymi i kulturalnymi.

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

Dla młodzieży:

- poszerzanie wiedzy i umiejętności z przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym,

- zdobycie umiejętności korzystania z zajęć o charakterze akademickim,

- zwiększenie świadomości w dokonywaniu pomaturalnych wyborów edukacyjnych,

- doskonalenie umiejętności autoprezentacji,  kreatywności , zarządzania swoimi zasobami.

Dla nauczycieli:

- umiejętne współdziałanie w planowaniu i przygotowywaniu oferty pozalekcyjnej dla młodzieży.

Dla instytucji pozaszkolnych:

- nawiązanie bliższej współpracy z młodzieżą licealną,

- dodatkowa forma promocji uczelni i instytucji kultury.


Harmonogram wydarzeń edukacyjnych w ramach Akademii Humanisty 2014/2015

Blok historyczno - obywatelski

Polska droga do demokracji, osiągnięcia 25 lat wolności oraz aktualne zagrożenia dla demokracji i pokoju na świecie.

 

1

Lekcja: "Co kryją archiwa IPN?", poprzedzone informacją czym jest IPN (listopad 2014);

2

W 33 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego: Życie codzienne w PRL-u  - gra w grę planszową „KOLEJKA”, oprac. przez IPN (grudzień 2014);

3

Ferie z IPN, wykłady i warsztaty na temat: Transformacja polityczna, gospodarcza i społeczna w Polsce po 1989. Problem budowania społeczeństwa obywatelskiego na bazie homo sovieticus (styczeń 2015);

4

Wykład : "Grudniowy wstał świt...... - stan wojenny w Polsce"  (marzec 2015);

5

Wykład: "W samo południe" - wybory 4 czerwca 1989 (kwiecień 2015);

6

Wykłady pracowników naukowych Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku na temat współczesnych zagrożeń dla demokracji i pokoju. Czy Polska jest bezpieczna? Jak pracować na rzecz ogólnego bezpieczeństwa.

 


Harmonogram wydarzeń edukacyjnych w ramach Akademii Humanisty 2014/2015

Blok polonistyczny

Spotkania z teatrem i literaturą

 

1

Warsztaty teatralne, spotkania w cyklu co dwa tygodnie, zajęcia z kultury żywego słowa;

2

Warsztaty z zakresu autoprezentacji, oswajanie stresu, wystąpienia publiczne- ferie zimowe;

3

Warsztaty sceniczne i teatralne we współpracy z pracownikiem instruktorem Suwalskiego Ośrodka Kultury ( p. Mirosława Krymska);

4

Udział w warsztatach i wykładach w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie;

5

Realizacja spektaklu (sztuka Wiliama Szekspira) w wersji dwujęzycznej- język polski i język angielski-odegranie sztuki przed społecznością szkolną i zaproszonymi gośćmi w kwietniu 2015r.

6

Literackie inspiracje – projekt dotyczący Literackiej Nagrody Nobla (warsztaty recenzji książek, przygotowanie galerii plakatów promujących nagrodzone książki, prezentacja rezultatów pracy dla całej społeczności szkolnej)

Innowacja zakończy się wycieczką do Gdańska - program wycieczki

W programie zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności i oglądanie spektaklu w Gdańskim Teatrze Szepspirowskim

 

Autorki innowacji: Elżbieta Zienda -Żywiczyńska, Katarzyna Witkowska, Ewa Sidorek, Danuta Worobiczuk

Print Download