Karaoke z Mikołajem 2015/2016

 Walentynki Konkurs Piosenki 2015/2016

 

Jesteśmy bilingwalni i muzykalni”, rozwijanie kompetencji językowych i uzdolnień muzycznych uczniów.

 

Innowacja polega na wprowadzeniu dodatkowej oferty edukacyjnej dla młodzieży o zainteresowaniach językowych i muzycznych. Oferta kierowana do młodzieży polega na organizacji trzech wydarzeń festiwalowo – konkursowych i jednego wydarzenia o charakterze warsztatowym, podczas których uczniowie będą mieli okazję zaprezentować talent wokalny, muzyczny i umiejętności językowe, także zapoznać się z kulturą danego obszaru językowego oraz zdobyć inne umiejętności związane z realizacją muzyczną.

 

Autorzy innowacji pedagogicznej: Katarzyna Witkowska, Magdalena Makarewicz, Marcin Hościłowicz.


 

      Zaduszki muzyczne

 • Przedstawienie przez uczniów własnych aranżacji utworów zmarłych artystów piosenkarzy i poetów w języku angielskim.

 • Prezentacja życiorysu i twórczości artystów anglojęzycznych, np. w formie multimedialnej.

  Karaoke z Mikołajem

 • Prezentacja własnych aranżacji piosenek o tematyce Bożonarodzeniowej
  w języku polskim lub angielskim w formie rywalizacji międzyklasowej.

 

      Walentynki

 • Prezentacja piosenek, wierszy, prozy o tematyce miłosnej w językach obcych lub w języku polskim.

 

Warsztaty z DJ.

 • Warsztaty z edycji i miksowania utworów muzycznych z profesjonalnym DJ w języku angielskim.

 

Efekty wdrożenia innowacji pedagogicznej:

 

Dla młodzieży:

 • poszerzanie wiedzy i umiejętności z języków obcych
 • zdobycie i poszerzenie umiejętności przygotowania i organizowania wydarzeń kulturalnych dla społeczności szkolnej,
 • doskonalenie umiejętności autoprezentacji, kreatywności , zarządzania swoimi zasobami.

Dla nauczycieli: współdziałanie w planowaniu i przygotowywaniu oferty pozalekcyjnej o charakterze kulturalno – rozrywkowym dla młodzieży szkolnej.

 

 

 

Print Download