Karaoke z Mikołajem 2015/2016

 Walentynki Konkurs Piosenki 2015/2016

 

Jesteśmy bilingwalni i muzykalni”, rozwijanie kompetencji językowych i uzdolnień muzycznych uczniów.

 

Innowacja polega na wprowadzeniu dodatkowej oferty edukacyjnej dla młodzieży o zainteresowaniach językowych i muzycznych. Oferta kierowana do młodzieży polega na organizacji trzech wydarzeń festiwalowo – konkursowych i jednego wydarzenia o charakterze warsztatowym, podczas których uczniowie będą mieli okazję zaprezentować talent wokalny, muzyczny i umiejętności językowe, także zapoznać się z kulturą danego obszaru językowego oraz zdobyć inne umiejętności związane z realizacją muzyczną.

 

Autorzy innowacji pedagogicznej: Katarzyna Witkowska, Magdalena Makarewicz, Marcin Hościłowicz.


 

      Zaduszki muzyczne

 

      Walentynki

 

Warsztaty z DJ.

 

Efekty wdrożenia innowacji pedagogicznej:

 

Dla młodzieży:

Dla nauczycieli: współdziałanie w planowaniu i przygotowywaniu oferty pozalekcyjnej o charakterze kulturalno – rozrywkowym dla młodzieży szkolnej.