ARCHIWUM


 2014-07-10
 NABÓR DO SZKÓŁ 2014/2015.

Informacja dla kandydatów do III LO.
Są jeszcze wolne miejsca!

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami:

- w klasie 1E - humanistyczno-kulturowej - 12 wolnych miejsc,
- w klasie 1F - ekonomicznej - 6 wolnych miejsc.

ZAPRASZAMY

 2014-06-26

 "Yes, we also can" - projekt Szkocja - Polska

Nasza młodzież uczestniczy w programie "Młodzież w demokracji". Zakłada on aktywność obywatelską, a w szczególności obywatelstwo europejskie. Zakłada on również pogłębienie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z różnych krajów oraz promocję współpracy europejskiej w zakresie problematyki i działań młodzieżowych.
W czerwcu br. młodzież złożyła wizytę w Parlamencie Szkockim, uczestniczyła w warsztatach w języku angielskim na temat demokracji, a czasie wolnym zwiedzała zabytki Edynburga.
W projekcie uczestniczy młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego im. Alfreda Lityńskiego oraz z VII Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi.

Opiekunami młodzieży w wyjeździe do Szkocji byli: prof. Alicja Węsierska-Kwiecień, prof. Beata Szczecina, prof. Marcin Hościłowicz.

Galeria

 2014-06-24
 

Święto Szkoły - DZIEŃ TRZECIEGO

W dniu 24 czerwca, we wtorek obchodziliśmy Święto Szkoły - Dzień Trzeciego. W szkole odbyły się zajęcia wychowawcze.

Program:
godz. 8.00 - spotkanie z wychowawcami w klasach, zabranie krzeseł i ustawienie ich na sali gimnastycznej;
godz. 9.00 - prezentacja osiągnięć uczniów i pracy szkoły w roku szkolnym 2013/2014;
- wręczenie znaczka szkoły uczniom klas pierwszych

Galeria

 2014-06-24
 

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

W dniu 27 czerwca 2014r. o godz. 8.30 w sali gimnastycznej szkoły odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. dla klas I i II.
W dniu 27 czerwca 2014r. o godz. 11.00 w sali gimnastycznej szkoły odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. dla klas III.


Wszystkich serdecznie zapraszamy

 2014-06-14
 

Ogólnopolski Głos Profilaktyki - 14 czerwca 2014 r.

Akcja ta ma ideę promowania mody na życie bez uzależnień. Symbolem tej wolności jest gest bicia serca wykonywany przez 60 sekund – jednocześnie przez wszystkich uczestników tej akcji w całym kraju 14 czerwca 2014 r. o godz. 16:00. Ten gest nazywany jest ZRYWEM WOLNYCH SERC. Serc wolnych od przemocy i uzależnień. Serc wrażliwych na drugiego człowieka. Serc zdrowych i odpowiedzialnych. Serc ceniących własną wolność.

Harmonogram akcji „ Ogólnopolski Głos Profilaktyki” w Suwałkach:
15:30 - dziedziniec przy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach (ul. T. Kościuszki 71) – zbiórka młodzieży oraz przedstawicieli organizacji trzeźwościowych i przemarsz z transparentami w kierunku Placu Marii Konopnickiej (ul. Noniewicza 71)
15:50 - Plac Marii Konopnickiej - odczytanie odezwy społeczności PaT (przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Suwałkach - MKRPA)
16:00 – Zryw Wolnych Serc – przez 60 sekund wspólne wybijanie rytmu serc
16:01 – podziękowanie i przemieszczenie się do Sali Granatowej Suwalskiego Ośrodka Kultury (róg Noniewicza i Chłodnej), gdzie odbędzie się pokaz filmów edukacyjnych nagranych przez młodzież dot. problemu uzależnień i innych problemów społecznych dotykających młodzież oraz dyskusja w przedmiotowym temacie. Spotkanie moderowane będzie przez pedagoga i terapeutę uzależnień, zakończy się wspólnym śpiewem.

Hasła
List Ministra Edukcji Narodowej
Odezwa społeczności PaT

 2014-06-04
 

Projekt "History can be English English can be History"

W dniu 4 czerwca 2014r. odbyło się podsumowanie projektu History can be English English can be History, koordynowanego przez Katarzynę Witkowską, nauczycielkę historii i i Marcina Hościłowicza, nauczyciela jęz. angielskiego. Projekt integrował treści nauczania z historii, jęz. angielskiego i informatyki w klasie językowej. Do realizacji zaangażowani byli uczniowie kl. 2d, którzy pracowali nad zagadnieniami Bitwa pod Grunwaldem oraz Powstanie i rozwój Szwajcarii.
Efektem ich działania były warsztaty, skierowane do uczniów klasy 1d (o profilu językowym). Podczas warsztatów uczniowie klasy 2d: Karolina Sobolewska, Magdalena Zeniuk, Karina Smardzewski, Przemysław Aleksandrowicz, Jakub Jurewicz przedstawili efekty projektu w postaci dwóch prezentacji w programie PREZI. Uczniowie 1d rozwiązywali quiz, dotyczący treści prezentacji. Pozostała część klasy starszej pełniła funkcje ekspertów, analizujących wyniki pracy młodszych kolegów.

Projekt pozwolił na:
- Pogłębienie wiedzy historycznej uczniów naszej szkoły,
- poszerzenie umiejętności językowych w praktyce - przedstawiając prezentacje, słuchając wypowiedzi i rozwiązując quiz w języku angielskim,
- integrację i naturalną współpracę między uczniami klas o tym samym profilu,
- połączenie wiedzy i umiejętności z różnych przedmiotów,
- umożliwienie kreatywnej i samodzielnej pracy uczniów pod opieką i kierunkiem nauczycieli,
- ćwiczenie umiejętności pracy w grupie,
- umożliwienie uczniom samooceny,
- przedstawienie w ciekawy i wyjątkowy sposób treści nauczania,
- prezentację wiedzy merytorycznej i umiejętności językowych przez uczniów klasy drugiej młodszym kolegom.

 2014-06-04
 

"ARS czyli jak dbać o miłość"

W maju 2014 roku wśród uczniów trzech klas liceum został zrealizowany przez pedagoga szkolnego Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych: „ Ars czyli jak dbać o miłość”. Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa Pana dr. Krzysztofa Wojcieszka, polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi. Głównym celem programu pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy), także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich.
Według badań GIS z 2012 roku:
• 2,2% polskich kobiet w ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne,
• 7% pali papierosy,
• a aż 10,1% spożywa alkohol.
• Dodatkowo 22,5% ciężarnych jest codziennie narażonych na bierne palenie.

O ile 90,2% kobiet, jako wysoki czynnik ryzyka dla rozwijającego się płodu, uznaje aktywne palenie tytoniu, świadomość na temat szkodliwości picia alkoholu jest dużo niższa.
Nadal wiele Polek uważa, że picie niewielkich ilości alkoholu w trakcie ciąży nie jest szkodliwe dla płodu (2,5%). Niektóre z nich są zdania, że picie dużych ilości alkoholu nie jest w ogóle ryzykowne.
W konsekwencji, w 2012 roku u 0,5% badanych dzieci z wadami wrodzonymi stwierdzano cechy alkoholowego zespołu płodowego (FAS) w postaci m.in. niedorozwoju płytek paznokciowych, krótkich szpar powiekowych, braku rynienki nosowo-wargowej, zeza, cienkiej górnej wargi i krótkiej szyi.
Szczegółowe informacje o programie znaleźć można na stronie: www.zdrowiewciazy.pl
Link do materiałów edukacyjnych (ulotki, prezentacja, film) znajdują się pod adresem www.zdrowiewciazy.pl/index.php/programy-edukacyjne/szkoly-ponadgimnazjalne

 2014-05-31
 

XXII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

W etapie okręgowym XXII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku w dniu 31 maja 2014 roku zespół, reprezentujący naszą szkołę w składzie:
Klaudia Jarzębska,
Magdalena Pawłowska,
Dominik Banialis,
Łukasz Pawłowski,
Bartosz Sawciki
zajął IV miejsce.

Gratulujemy!

 2014-04-26
 

Podlaski Konkurs Chemiczny

Uczennica klasy IIIC Aneta Staśkiel została laureatką Podlaskiego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Uniwersytet w Białymstoku.
Uczennica zdobyła indeks uczelni na kierunek chemia lub ochrona środowiska.

Gratulujemy! 2014-04-26
 

XII edycja konkursu artystycznego "Historia utrwalona na starej fotografii"

W dniu 22 maja 2014 r. odbyła się w Augustowie XII edycja konkursu artystycznego "Historia utrwalona na starej fotografii" zorganizowanej przez Starostę Augustowskiego, Burmistrza Miasta Augustowa oraz II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.

Karolina Kuczyńska uczennica klasy IIE za wykonanie pracy "Dziecko wojny" uzyskała II miejsce w kategorii "Czas zatrzymany w kadrze"

Karolina otrzymała również Nagrodę Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów za pracę "Dziecko wojny" zaprezentowaną podczas XII edycji konkursu.

Gratulujemy!

augustow24.pl

 2014-05-20
 

Wycieczka do Londynu 2014 r.

W dniu 5 maja 2014 r. około czterdziestoosobowa grupa uczniów z naszej szkoły pod opieką pana prof. Marcina Hościłowicza, pana prof.Jacka Kwietnia i pani prof. Beaty Szczeciny wyruszyła na wycieczkę do Londynu. Pomysł na zorganizowanie takiego wyjazdu zrodził się kilkanaście miesięcy temu. Początkowo mało kto naprawdę wierzył, że uda nam się zobaczyć stolicę Anglii. Ostatecznie jednak wszystko udało się dopiąć na ostatni guzik.
Z samego rana zajęliśmy miejsca w autobusie i udaliśmy się w trasę, która ostatecznie trwała około 25 godzin. Nie licząc Polski przejeżdżaliśmy przez terytorium Niemiec, Holandii, Belgii i Francji. Następnie po dotarciu do francuskiego miasta Calais zmieniliśmy środek na prom i za jego pomocą przepłynęliśmy kanał La Manche. Po dopłynięciu do Dover dotarcie do Londynu było już kwestią czasu.
Plan naszej wycieczki był wręcz przepełniony atrakcjami. Mieliśmy okazję zobaczyć miejsca nierozłącznie kojarzone z Londynem. Mowa o będącym rezydencją brytyjskich monarchów pałacu Buckingham, pałacu Hampton Court, miejscu obrad izb Parlamentu Zjednoczonego Królestwa Westminsterze czy wieży zegarowej zwanej Big Benem. Zwiedziliśmy także miejsca będące wielką atrakcją dla miłośników historii Anglii. Nie licząc wcześniej wymienionych mam na myśli zamek Tower of London czy Katedrę św. Pawła. Udaliśmy się także do kilku bardzo interesujących muzeów. Oglądaliśmy związane z technologią wystawy w Muzeum Nauki, eksponaty dotyczące kultury poszczególnych części świata w Muzeum Brytyjskim czy przyrodę w Muzeum Historii Naturalnej. Nie zabrakło także słynącego z kolekcji figur woskowych znanych osobowości Muzeum Madame Tussauds. Trafiliśmy także na Oxford Street, największą ulicę handlową w Londynie. Znajdowała się na niej duża ilość sklepów, w której mogłeś dostać dosłownie wszystko.
Jednak prawdopodobnie największą atrakcją była możliwość zamieszkania u rodzin angielskich na okres trwania całej wycieczki. Były to nie tylko rodziny powiązane jedynie z Wielką Brytanią. Często spotykani byli opiekunowie związani z Azją, Ameryką Południową czy Afryką. Mogliśmy zobaczyć jak bardzo życie takich ludzi różni się od naszego. Nie dość, że podnieśliśmy swoje zdolności językowe, to na dodatek sporo nauczyliśmy się o innych kulturach.
Niestety, wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć. 11 maja wyruszyliśmy w drogę powrotną. Pomimo ogromnego zmęczenia każdy był bardzo zadowolony z wycieczki. Sam ani trochę nie żałuję, że pojechałem. Podczas jednego tygodnia zobaczyłem wiele słynnych na cały świat miejsc. Dowiedziałem się, jak żyją ludzie w jednej ze światowych metropolii. Co więcej, miałem okazję spędzić z niektórymi z nich tydzień po jednym dachem. Polecam takie wyjazdy wszystkim. Sam chętnie udałbym się na taki jeszcze raz.

Opinie:

“Wycieczka bardzo mi się podobała. Była to wspaniała okazja do wykorzystania języka angielskiego w praktyce oraz do poznania innej kultury. Zwiedziliśmy również wiele ciekawych miejsc, które do tej pory mogliśmy oglądać tylko w filmach. Myślę, że ten wyjazd na długo pozostanie w naszej pamięci.” - Julia Sienkiewicz
“Najbardziej podobała mi się różnorodność kulturowa tego miasta. Mogliśmy dokładnie poznać dotychczas nieznane nam zwyczaje. Plan wycieczki był bardzo dobrze zorganizowany. Pomimo małej ilości czasu zobaczyliśmy najciekawsze zabytki i atrakcje Londynu” - Klaudia Buraczewska
“To był naprawdę wspaniały tydzień. Mieliśmy okazję nie tylko podszkolić nasze zdolności językowe i wykorzystać je w praktyce, ale także poznać kulturę i obyczaje rodzin, u których mieszkaliśmy. Mogliśmy zobaczyć na żywo miejsca, które do tej pory znaliśmy tylko z książek i telewizji. Jednak zdecydowanie najciekawszym doświadczeniem była możliwość poznania codziennego życia w Londynie” - Agnieszka Kosińska

Opiekunowie młodzieży: prof. Beata Szczecina, prof. Jacek Kwiecień, prof. Marcin Hościłowicz

 Galeria

www.facebook.com/3losuwalki
 2014-04-27
 

Szkolne Mistrzostwa w Piłce Siatkowej

Już po raz dwudziesty odbyły się w naszej szkole Mistrzostwa w piłce siatkowej (pierwsze w 1995 roku). W tym roku w rozgrywkach udział wzięło 10 zespołów z klas pierwszych, drugich i trzecich. Łącznie odbyło się 18 spotkań. Pierwsze miejsce, po zaciętym pojedynku z klasą III A, zajęła klasa IIA. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

I miejsce zajęła klasa IIA w składzie:
1. Faustyna Baranowska
2. Martyna Kulbacka
3. Marta Kaplińska
4. Zuzanna Czuper
5. Dominik Podziewski
6. Daniel Zajkowski
7. Szymon Jadeszko
8. Jakub Łapiński

II miejsce klasa IIIA w składzie:
1. Maciej Bienio
2. Maciej Jacewicz
3. Filip Pilichowski
4. Filip Butkiewicz
5. Maciej Bednarek
6. Łukasz Domoradzki
7. Patryk Gałaszewski

III miejsce zajęła klasa IC w składzie:
1. Emilia Waraksa
2. Martyna Bućkun
3. Anna Izbicka
4. Anna Turynowicz
5. Patrycja Taraszewicz
6. Dominik Wiszniewski
7. Paweł Morusiewicz
8. Klaudia Koncewicz
9. Kamila Jaśkiewicz
10. Natalia Szczesna
11. Agnieszka Toczyłowska
12. Klaudia Stabińska

IV miejsce zajęła klasa IIB w składzie:
1. Bartosz Majewski
2. Tymoteusz Podziewski
3. Marcin Zachariasz
4. Jakub Topolski
5. Monika Chołodowska
6. Ewelina Brunejko
7. Michał Dziemianowicz


Opiekun młodzieży: prof. Hanna Danielewicz

 2014-04-27
 

XL Olimpiada Geograficzna

W dniach 24-27 kwietnia 2014 r. odbył się w Puławach III Etap (centralny) XL Olimpiady Geograficznej. Do tego szczebla zawodów zakwalifikował się uczeń klasy IIIF Emil Ancewicz.

Emil Ancewicz uzyskał tytuł finalisty Olimpiady Geograficznej.

Gratulujemy!

Link do prezentacji

Opiekun młodzieży: prof. Jacek Kwiecień

  2014-04-23
 

XXII Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCK

Nasza drużyna zajęła I miejsce w XXII Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCK 23.04.2014.
Będzie ona reprezentować nasz region w zawodach wojewódzkich w Białymstoku.

Skład drużyny: Klaudia Jarzębska, Dominik Banialis, Łukasz Pankiewicz, Łukasz Pawłowski, Bartosz Sawicki.
Wszyscy uczestnicy są z klasy 3b.

Gratulujemy!

Opiekun drużyny: prof. Katarzyna Witkowska

 

Galeria

 2014-04-12
 

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Uczeń klasy IIC Wojciech Putra zajął I miejsce w etapie okręgowym olimpiady, tym samym będzie reprezentował województwo podlaskie w finale centralnym.

Merytorycznym organizatorem i patronem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu Ministra Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.

Gratulujemy!

Opiekun młodzieży: prof. Barbara Okrój

  2014-04-11
 

Dzień Żałoby Narodowej 11. kwietnia 2014r.

Program Dnia Żałoby Narodowej 11. kwietnia 2014r. dla upamiętnienia 150. rocznicy aresztowania Romualda Traugutta, dyktatora Powstania Styczniowego.
1. Ubranie się całej społeczności szkolnej w stroje stylizowane na żałobne.
2. Przypięcie okolicznościowego kotyliona.
3. Wystawa o Romualdzie Traugutcie.
4. Udział w inscenizacji procesu Romualda Traugutta przed carskim sądem.
5. Złożenie kwiatów na grobie powstańca na suwalskim cmentarzu przy Kościele p. w. Św. Piotra i Pawła przez przedstawicieli samorządu szkolnego i pracowników szkoły.

Wystawę oraz inscenizację przygotowała klasa IIA pod opieką prof. Elżbiety Zienda-Żywiczyńskiej

 

Galeria

  2014-04-08

I – ligowy zespoł Ślepsk Suwałki

Dnia 09.04.2014r. z inicjatywy p. Hanny Danielewicz naszą szkołę odwiedzili siatkarze I – ligowego zespołu Ślepsk Suwałki: D. Skoryy, K. Modzelewski i M. Schamlewski. Uczestniczyli w lekcji wychowania fizycznego w klasie IIC i w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Oprócz aktywności fizycznej znaleźliśmy czas na miłą rozmowę, wymianę poglądów, zdjęcia i autografy.

Opiekun młodzieży: prof. Hanna Danielewicz

 Galeria

  2014-04-08

Net Masters Cup - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Internecie i Technologiach Informatycznych

Dwie drużyny w składzie:
Klasa IIIA
Uczestnicy: Maciej Bednarek, Jakub Kowalewski, Robert Suchocki

Klasa IIA
Uczestnicy: Daniel Zajkowski, Beata Masłowska, Szymon Jadeszko

dostały się do II etapu konkursu, który odbędzie się w dniach 14-16.04.2014r.

Opiekun młodzieży: prof. Joanna Domuracka

Link do www.suwalki24.pl

  2014-04-08

Dni Otwarte w III LO

8 kwietnia 2014 r. w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty w III LO. W tym dniu odwiedziło nas około 180 gimnazjalistów zainteresowanych nauką w III LO. Przybyłych gości przywitała pani Dyrektor Alicja Węgierska – Kwiecień, a następnie oddała głos uczniom. Całość imprezy przygotowała i prowadziła klasa I C.
Tegoroczne pierwszaki przygotowały piękne stoiska, na których prezentowana była oferta edukacyjna szkoły oraz poszczególnych klas. Osoby niezdecydowane co do wyboru profilu mogły skorzystać z testów predyspozycji, przygotowanych przez panią pedagog Małgorzatę Tomczak.

Koordynator imprezy: prof. Hanna Danielewicz oraz prof. Joanna Wolińska
 

Galeria

  2014-04-08

Lekcje z Historii Najnowszej

Zapraszamy na zajęcia, które odbędą się 9 kwietnia 2014 r. w sali P1 od godz. 8.00. Wykłady z cyklu „Lekcje z Historii Najnowszej” – „Wybory 4 czerwca 1989” i „Życie codzienne w PRL” wygłosi Paweł Kalisz, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. W zajęciach wezmą udział maturzyści z historii i WOS oraz klasy 1e i 1d.


Organizator: prof. Katarzyna Witkowska

Plakat

 

  2014-03-31

Konkurs FRANCOPHONIE POETIQUE 2014

29 marca 2014 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się VIII Edycja Konkursu FRANCOPHONIE POETIQUE 2014 - "Mon voyage en Wallonie" zorganizowanego przez Zakład Języka Francuskiego, Białostocki Oddział Prof-Europe i III Liceum Ogólnokształcące im. K.K.Baczyńskiego w Białymstoku.
Natalia Moczulska z klasy IIE - zajęła I miejsce, a Marcin Korszuń z klasy IIA - II miejsce.
W Finale Konkursu troje uczniów reprezentowało naszą szkołę - oprócz Natalii i Marcina jeszcze Joanna Tarasiewicz z klasy IIE.
Honorowy patronat nad Konkursem sprawowali:
Prezydent Miasta Białegostoku oraz Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie.

Laureatom i finalistce gratulujemy!

Opiekun młodzieży: prof. Krystyna Słowicka

 Galeria

  2014-03-28

Suwalskie Spotkania Edukacyjne

Już niedługo trzecioklasiści z gimnazjów będą wybierać dalszą drogę edukacji. Gimnazjalisci licznie stawili się na 11. Suwalskich Spotkaniach Edukacyjnych. Zapoznawali się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych. 28 marca 2014 r. w Zespole Szkół nr 2 odbyła się 11. edycja Suwalskich Spotkań Edukacyjnych. Ich celem było przybliżenie oferty szkół ponadgimnazjalnych. Gimnazjaliści mogli zapoznać się z propozycją 15 szkół. Każda z nich prezentowała to, co ma najlepsze. W spotkaniach uczestniczyły licea ogólnokształcące, technika oraz szkoły zawodowe.

 

Galeria

  2014-03-21

PREZENTACJE 2014

Zgodnie z naszą szkolną tradycją, 21 marca 2014r. odbyły się PREZENTACJE 2014. Był to już XVI Festiwal Talentów Młodzieży III LO, organizowany w celu stworzenia uczniom możliwości pokazania ich zainteresowań pozaszkolnych, talentów, twórczości, różnorodnych działań autorskich.
W baśniowej scenerii Alicji w Krainie Czarów, przygotowanej przez uczniów klasy 2 E tegorocznych organizatorów imprezy, wystąpili:
1. Katarzyna Świacka (2C)i Magdalena Sulkiewicz – skecz kabaretowy
2. Paulina Grabowska (2D)– śpiew
3. Ewa Filipowicz (3E)– taniec nowoczesny
4. Zespół wokalno-instrumentalny YOLO (1A, 3E)
5. Aneta Olszewska (3F) i Patryk Fendrych (3E) – duet wokalno-instrumentalny
oraz zespół, który wygrał zeszłoroczną edycję PREZENTACJI , Trio w składzie:
a) Agnieszka Staszkiewicz,
b) Anna Rakowska,
c) Justyna Rakowska.

W tym roku jury i publiczność byli jednogłośni, obie nagrody przyznano duetowi Aneta Olszewska i Patryk Fendrych
Impreza, jak co roku była okazją do dobrej zabawy całej szkolnej społeczności.

Koordynator PREZENTACJI Elżbieta Zienda-Żywiczyńska

 

Galeria prezentacji

  2014-03-28

Lekcja o Funduszach Europejskich 3 - Prezentacja klasy IE

W dniu 28 marca 2014r. uczniowie klasy IE zorganizowali prezentację o funduszach europejskich. Wyjaśnili w niej podstawowe pojęcia związane z funduszami.Przeprowadzili quiz oraz zaprezentowali film edukacyjny, który samodzielnie nakręcili.

Opiekunowie młodzieży: prof. Joanna Domuracka oraz prof. Konrad Wiśniewski

Galeria prezentacji

Galeria Lekcje o Funduszach Europejskich 3

  2014-03-15

Międzyszkolny Konkurs Grafiki Kompurowej "Plamka '14"

W dniu 15 marca 2014r. odbył się Finał Konkursu "Plamka '14".
Uczestnicy konkursu w ciągu dwóch godzin zegarowych mieli za zadanie zrealizować przy pomocy programów graficznych pracę na temat: "Radość życia".

Galeria

  2014-03-15

Projekt „Fascynacje francusko-rosyjskie”

11.03.2014 r. został zaprezentowany w naszej szkole projekt „Fascynacje francusko-rosyjskie”, mający na celu pokazanie powiązań i wzajemnych wpływów między kulturami uważanymi za całkowicie odrębne oraz zainteresowanie młodzieży literaturą, sztuką, muzyką oraz kulturą francuską i rosyjską. Aż 37 utalentowanych uczniów z 7 klas zaangażowało się w realizację przedsięwzięcia, a obejrzało go około 200 uczniów. Projekt był skierowany do osób uczących się jęz. francuskiego i rosyjskiego. Uczniowie mieli możliwość poznać nieznanych im artystów z dwóch różnych obszarów językowych, posłuchać dobrej muzyki oraz poznać nowe słownictwo.

Wrażenia uczniów po obejrzeniu projektu:
Kasia z IIIc:
„Fascynacje francusko-rosyjskie” to szalenie ciekawy i niespotykany dotąd projekt. Będąc widzem tego widowiska miałam okazję zobaczyć jak te dwie różne i tak samo interesujące kultury przenikają się, czerpią od siebie inspirację. Uczniowie zapewnili publiczności możliwość posłuchania świetnej, klimatycznej muzyki w ich wykonaniu, a także możliwość wsłuchania się we francuską prozę, rosyjską poezję i zapoznania się z ciekawymi, inspirującymi filmami. Świetny nadzór i mentoring p. Słowickiej i p. Wolińskiej, zgrana ekipa uczniów, którzy są ludźmi z pasją był przepisem na sukces tego projektu.

Ania z IIc:
Uważam, że projekt był nie tylko wyzwaniem dla nauczycieli, ale i dla uczestników. To fascynujące, że tak duża grupa ludzi o odmiennych zdolnościach stworzyła coś wspólnego.

Monika z IIc:
Dzień francusko-rosyjski był rewelacyjny. Nie sądziłam, że tak odmienne kultury różnych państw może coś łączyć. Rozszerzyło to moje horyzonty i zachęciło do głębszego poznania tych kultur.

Janka z II a:
Impreza była starannie i ciekawie przygotowana. Przeplatanie wątków rosyjskiego i francuskiego burzyło pewnego rodzaju monotonię, zazwyczaj przepisaną tego typu wydarzeniom. Artyści byli przedstawiani w interesujący sposób, zaciekawiła mnie twórczość niektórych z nich. Dodatkowym plusem imprezy był zespół muzyczny, który nadał całości wyjątkową nastrojowość.

Ola z IIa:
Fascynacje francusko-rosyjskie były dla mnie, jako ich uczestnika, niesamowitym przeżyciem. Nastąpiło w nich połączenie dwóch zupełnie różnych kultur i mentalności, co oczarowało tak publiczność jak i osoby współtworzące to wydarzenie. W programie nie zabrakło zarówno sztuki klasycznej, jak i współczesnej, dzięki czemu każdy odnalazł w nim coś dla siebie.

Projekt został zrealizowany pod opieką p. Wolińskiej i p. Słowickiej.

 

Galeria

  2014-03-11

Fizyka wokół nas - spotkanie z prof. Andrzejem Wysmołkiem

W dniu 10 marca 2014r. młodzież naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu naukowym z prof. Andrzejem Wysmołkiem. Spotkanie odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.
Opiekun młodzieży: prof. Alicja Węsierska-Kwiecień


Fizyka wokół nas

Galeria

  2014-03-04

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego 2014

Urząd Miasta Suwałki przeznaczył środki finansowe na realizację dodatkowych zajęć przygotowujących młodzież do egzaminu maturalnego 2014.

Przedstawiamy harmonogram zajęć:

Harmonogram zajęć
Wykładowcy oraz przedmioty

  2014-03-03

Dzień rosyjski 2014

Dnia 25.02.2014 w naszej szkole odbył się Dzień rosyjski. Uczniowie mogli udać się w podróż Koleją transsyberyjską zatrzymując się na kolejnych stacjach: Alfabet, Kuchnia, Ciekawostki, Biblioteka, FotoMatrioszka oraz "Wilk i zając".
Na długiej przerwie odbył się pokaz tańca do znanej popowej piosenki „Nataszka”.

Organizator: prof. Joanna Wolińska

Galeria

  2014-03-03

Lekcje o Funduszach Europejskich 3

Lekcje o Funduszach Europejskich znajdą się w planach zajęć uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w pięciu województwach Polski Wschodniej. Już w styczniu br. rozpoczęła się trzecia edycja inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W naszej szkole zostaną one przeprowadzone w lutym i marcu na lekcjach Podstaw Przedsiębiorczości.
Na lekcjach Podstaw Przedsiębiorczości, w oparciu o dostarczony scenariusz lekcji oraz komiks przygodowy ukazujący historię zmian i inwestycji w regionie, zrealizowanych dzięki wsparciu Unii Europejskiej, przeprowadzono w klasach Lekcje o Funduszach Europejskich.

Informacje o projecie są dostepne na stronie www.PolskaWschodnia.gov.pl

organizator lekcji w szkole: prof. Joanna Domuracka

Galeria

ARCHIWUM