Osoby zainteresowane ubezpieczeniem proszę o wybór oferty i wpłacenie wybranej kwoty na podany przy niej numer konta.

 


Ubezpieczenie od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r.   Ogólne warunki ubezpieczenia do pkt. 1,2,3.

 


1. Kwota 40 zł nr konta 20 1240 6960 7170 0012 5013 1664

Nr Polisy EDU-A/P nr 131664

Suma ubezpieczenia 20 000zł

 


2. Kwota 51 zł nr konta 09 1240 6960 7170 0012 5013 1668

Nr Polisy EDU-A/P nr 131668

Suma ubezpieczenia 26 000zł

 


3. Kwota 89 zł nr konta 68 1240 6960 7170 0012 5013 1673

Nr Polisy EDU-A/P nr 131673

Suma ubezpieczenia 50 000zł

 


4. Oferta specjalna EDU Plus

 


Ubezpieczenie dla maturzystów - od 01.09.2023 r. do 31.09.2024 r.

Kwota 50 zł nr konta 34 1240 6960 7170 0012 5013 1994

Nr polisy EDU A/P nr 131994

Suma ubezpieczenia 23 000 zł

 


Tytuł przelewu: imię, nazwisko, pesel ucznia, nazwa placówki szkolnej

 

Odbiorca: INTERRISK, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

Opiekun: Rafał Racki tel. 606958823