W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła do projektu „Porwani przez Ekonomię”. Jest to projekt edukacyjny Warszawskiego Instytutu Bankowości oparty na książce profesora Witolda Orłowskiego „Ekonomia dla ciekawych”. Książka w przystępny sposób omawia najważniejsze zjawiska, problemy oraz mechanizmy gospodarcze. Im lepiej je rozumiemy, tym łatwiej radzimy sobie prowadząc własną firmę, szukając dobrej pracy lub zarządzając swoimi finansami.

 

Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekonomicznej młodych Polaków i wsparcie procesu edukacji ekonomicznej w szkołach. W ramach Projektu nauczyciele i uczniowie będą mogli korzystać z udostępnianych nieodpłatnie treści książki oraz z licznych narzędzi wspierających nauczanie.

 

 

 

Spotkanie pierwsze: 22.11.2022 r. - "Dlaczego nie lubimy inflacji?"

 

Koordynator działań na terenie szkoły: Joanna Domuracka

 

 

Print Download