Telewizja "Ty i Trzy"
Uczniowie III liceum Ogólnokształcącego im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach wzięli udział w rekrutacji do XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży, projekcie objętym patronatem przez Kancelarię Sejmu RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej,  Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Temat tegorocznego zadania to ,,Miejsca młodych-jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”.

Proces rekrutacyjny polegał na przeprowadzaniu badania wybranej przestrzeni lokalnej i zaproponowaniu odpowiednich zmian. Po burzliwej debacie uczniowie wybrali ostatecznie  bulwar nad rzeką Czarną Hańczą od ulicy Bakałarzewskiej do śluzy, na tejże rzece. Dlaczego ten? Dlatego iż jest to obszar w centrum miasta, jest zaniedbany i spaceruje tamtędy wiele osób w różnym wieku. Zanim odbyło się samo badanie młodzież rozpoczęła kampanię zachęcającą do udziału w akcji społecznej. Uczniowie wydrukowali ulotki, które rozdawali w piątek i sobotę mieszkańcom Suwałk, rozwiesili kilkadziesiąt plakatów, a także zachęcali społeczność lokalną do poparcia akcji na portalach społecznościowych.
    Samo badanie przeprowadzone zostało w dniu 15 marca  w godzinach 10-14. Do utworzonego na wspomnianej wyżej śluzie studia telewizji ,, Ty i trzy” zapraszane były osoby, którym prowadząca, Justyna Toczyłowska zadawała trzy pytania dotyczące zmian  w badanym obszarze.


Przeprowadzając badanie młodzież kierowała się następującymi kryteriami:
- przedział wiekowy od 16 do ok. 80 lat;
- zajmowane stanowisko ( uczniowie, studenci, osoby pracujące, radni miasta, emeryci);
- sposób spędzania wolnego czasu ( osoby biegające, jeżdżące na rowerze i rolkach, rodziny spacerujące z dziećmi);
-kryterium społeczne ( osoby samotne, małżeństwa i pary, grupy znajomych)
-miejsce zamieszkania ( osoby mieszkające w okolicy i przybywające na ten obszar raz na jakiś czas).


W badaniu wzięło udział 40 osób. Oto czego oczekuje społeczność lokalna od badanego miejsca:
1. Zasadzenie nowej zieleni: drzew (owocowych, iglastych) oraz krzewów.
2. Przedłużenie i poszerzenie ciągów dla pieszych.
3.Powstanie specjalnych ścieżek rowerowych, pozwalających również jeździć na rolkach.
4. Odrestaurowanie śluzy.
5. Wyczyszczenie brzegów rzeki.
6. Ustawienie większej ilości ławek.
7. Odnowienie oświetlenia.
8. Ustawienie tzw. psich pakietów.
9. Zamontowanie monitoringu.
10. Stworzenie mostu zakochanych, na którym pary mogłyby zawieszać kłódki.
11. Ustawienie huśtawek i zjeżdżalni dla dzieci.
12. Powstanie zabezpieczających barierek wzdłuż brzegów rzeki.
13. Ustawienie tablic informacyjno-edukacyjnych, dotyczących zapory, roślin i zwierząt.
14. Zamontowanie specjalnych planszy do gry w szachy.
15. Stworzenie skateparku i boiska do gry w piłkę siatkową.
16. Stworzenie ścieżki poznawczo-przyrodniczej o rzece.
17. Zrobienie altanek z możliwością grillowania.
18. Zrobienie wskaźników ukazujących stan wody w różnych miejscach na rzece.
 
*Powyższe odpowiedzi zostały ułożone w kolejności zaczynając od najczęściej podawanych przez mieszkańców.

Sformułowane wnioski uczniowie zamierzają przekazać odpowiednim władzom miejskim. Rozpoczęli również współpracę z grupą architektów, która odpowiada za zaprojektowanie tego obszaru.

W projekcie uczestniczyli uczniowie klasy 2E:
1. Justyna Toczyłowska- kandydatka na Sejm Dzieci i Młodzieży
2. Monika Szczesna- kandydatka na Sejm Dzieci i Młodzieży
3. Agnieszka Śliwińska
4. Joanna Tomczyk
5. Karolina Łoszewska
6. Adrianna Kamińska
7. Dominik Olszewski
8. Wioletta Satuła
9. Magdalena Hryniewiecka
10. Natalia Cypielewska
11. Martyna Omilian
12. Aleksander Koprowski
13. Karolina Krejpcio

Sejm Dzieci i Młodzieży
Informacje na bieżąco możecie śledzić na naszej stronie na facebooku:

https://www.facebook.com/TelewizjaTYITRZY

opiekun młodzieży: Konrad Wiśniewski

Print Download