Młodzieżowa Akademia Planowania Kariery "MAPKA"

 

W 2012 roku III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach zostało zakwalifikowane do projektu "Młodzieżowa Akademia Planowania Kariery MAPKA", którego organizatorem jest PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO.

Jest to projekt partnerski realizowany w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków funduszy europejskich. Z województwa podlaskiego oprócz naszej szkoły do projektu zakwalifikowały się: I LO, IV LO, VII LO oraz ZSnr2 w Białymstoku. Ogółem w projekcie uczestniczy 10 szkół, w tym 5 szkół z woj.lubelskiego. 

Z naszej szkoły uczestnikami projektu są uczniowie z klasy If oraz IIb (ogółem 30 osób).


Projekt trwa od kwietnia 2012 r. do października 2012 r.

Informacje o Projekcie
1. Celem Projektu jest promocja i upowszechnianie przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych a w szczególności:
a) Opracowanie i wdrożenie wsparcia nauki przedsiębiorczości w postaci nowej usługi obejmującej praktyczna naukę i promocję przedsiębiorczości,
b) zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do uczenia się na kierunkach zawodowych,
c) pokazanie, że kształcenie na kierunkach zawodowych jest atrakcyjne i perspektywiczne,
d) kreowanie postaw przedsiębiorczych,
e) zakładanie własnej firmy i samozatrudnienie,
f) zaprezentowanie wykorzystywania przedsiębiorczości we wszelkich działaniach zawodowych.

Projekt „Młodzieżowa Akademia Planowania Kariery MAPKA” jest odpowiedzią na obecną sytuację na rynku pracy, w której to wykwalifikowani ludzie, absolwenci szkół i uczelni wyższych, pozostają bez pracy. Przedsiębiorczość wśród młodzieży ciągle wydaje się być czymś abstrakcyjnym i nieosiągalnym. Dzięki MAPCE być może dowiemy się, co zrobić za rok czy dwa, żeby spełnić marzenie większości nieszczęśliwych pracowników i czerpać korzyści np. z własnego hobby. Projekt ma za zadanie wskazać, że każdy może być lepszym lub gorszym szefem własnej firmy, być niezależnym, co jest cechą ludzi zaradnych, przedsiębiorczych. Pozostaje jednak kwestia, wyboru kierunku przyszłego rozwoju. Dzięki zaangażowaniu specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego będziemy mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki kierunek dalszego rozwoju wybrać. Dzięki projektowi zobaczymy jak wygląda proces produkcji, przy którym niezbędni są nie tylko menedżerowie, ale również wysoko wykwalifikowani pracownicy, o unikatowych umiejętnościach. Projekt oferuje młodzieży uczestnictwo w szeregu szkoleniach, warsztatach stacjonarnych i wyjazdowych jak również doradztwo zawodowe.

Projekt przewiduje:
- 900 godzin poradnictwa i doradztwa indywidualnego
- Prawie 600 godzin szkoleń i warsztatów
- Wyjazdy studyjne do firm
- Spotkania z przedsiębiorcami
- Komunikację za pomocą narzędzi internetowych (Facebook, NK.pl, inne)
- Opiekę ekspertów i praktyków z dziedziny przedsiębiorczości

Szkolenia wyjazdowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Białymstoku

Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach

IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

 

Koordynator projektu: Joanna Domuracka

Nauczyciel wspomagający: Małgorzata Tomczak

Print Download