Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

 

Oliwia Wasilewska 3D - Przewodniczący SU

Maja Kruszko 2C2 - Zastępca Przewodniczącego SU

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Joanna Wolińska

 REGULAMIN
Samorządu Uczniowskiego 
III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach


Samorząd dysponuje opracowanym przez siebie „Regulaminem Samorządu Uczniowskiego

III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach,

który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły (STATUT SZKOŁY).


Serwis społecznościowy Samorządu Uczniowskiego