Foto Roszkowski

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2021/2022

Nauczyciele języka polskiego

Anna Maria Ambrosiewicz
Danuta Worobiczuk
Magdalena Zakrzewska
Urszula Łapińska
Luiza Podziewska

Nauczyciele języka angielskiego

Beata Chomicz
Marcin Hościłowicz
Magdalena Makarewicz
Ewelina Domańska
Beata Gruza
Jolanta Rogucka
Dorota Hołownia-Dudek
Michał Sośnicki

Nauczyciele innych języków obcych

Agnieszka Danilewicz - język niemiecki    
Jolanta Jurewicz - język niemiecki     
Krystyna Słowicka - język francuski
Justyna Oberman - język hiszpański
Joanna Wolińska - język rosyjski

 

Nauczyciele fizyki

Leszek Harasimowicz
Marek Iwanicki
Wojciech Makowski

 

Nauczyciele matematyki

Dorota Barszczewska
Bożenna Winckiewicz
Małgorzata Falińska
Wojciech Makowski
Leszek Harasimowicz


Nauczyciele chemii

Magdalena Gaińska
Jerzy Danilewicz

 

 

Nauczyciele informatyki

Joanna Domuracka
Alicja Węsierska - Kwiecień
Ewelina Domańska
Leszek Kapuściński

 

 

Nauczyciele geografii

Jacek Kwiecień
Beata Gruza
Michał Sośnicki

 


Nauczyciele biologii

Barbara Okrój
Marta Szczerbińska

 

Nauczyciele przyrody

Jacek Kwiecień

 

Analiza źródeł kartograficznych
i statystycznych w geografii

Jacek Kwiecień

 

Nauczyciele historii

Katarzyna Witkowska
Elżbieta Zienda-Żywiczyńska
Konrad Wiśniewski

 

Nauczyciele historii i społeczeństwa

Elżbieta Cecylia Zienda-Żywiczyńska
Katarzyna Witkowska
Konrad Wiśniewski


 

Nauczyciele analizy i interpretacji źródła historycznego

Katarzyna Witkowska


Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie

Elżbieta Zienda-Żywiczyńska
Konrad Wiśniewski

 

Nauczyciele algorytmiki

Joanna Domuracka

 

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości

Joanna Domuracka
Krystyna Słowicka


Nauczyciele ekonomii w praktyce

Joanna Domuracka

 

Nauczyciele plastyki 

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

Katarzyna Witkowska
Jacek Kwiecień

 
Nauczyciele religii

Urszula Poświatowska-Derda
ks. Radosław Orchowski

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

Hanna Danielewicz
Kamil Wiszniewski
Adam Kozłowski
Katarzyna Bisak

 

Pedagog szkolny

Małgorzata Ewa Tomczak


Nauczyciele bibliotekarze

Beata Szczepankiewicz