Prezydium Rady Rodziców

Pan Karol Korneluk - przewodniczący Rady Rodziców
Pani Magdalena Dorochowicz - zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
Pani Beata Makowska - skarbnik

 

Rada Rodziców wydatkuje zgromadzone fundusze na potrzeby uczniów III LO w Suwałkach.

 

W roku szkolnym 2023/2024 proponowana minimalna składka na Radę Rodziców wynosi 80 zł od rodziny

(kwotę uzgodniono na spotkaniu Rady Rodziców 7 września 2023 r.).

Wpłat można dokonywać w ratach.

 

Zarząd Rady Rodziców
p
rzy Zespole Szkół Nr 1 w Suwałkach
ul. T. Noniewicza 83
16-400 Suwałki


Bank Spółdzielczy w Sejnach
O/Suwałki
ul. Pułaskiego 73
16-400 Suwałki

Nr rachunku: BS Sejny O/Suwałki Nr 28 9354 0007 0041 0400 1469 0001


UWAGA!
Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę