Komunikacja w czasie nauki zdalnej odbywa się on-line przy pomocy platformy Microsoft Teams.

Nauczyciele naszej szkoły zachęcają również do korzystania z przesyłanych materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy.

Dodatkowe materiały, strony www, platformy, serwisy, z których nauczyciele będą korzystać w okresie kształcenia na odległość.


Ponadto w naszej szkole aktywne są następujące platformy edukacyjne:

IT Szkoła: it-szkola.edu.pl/ 

Zawartość platformy: IT Szkoła to platforma edukacyjna z nieograniczonym dostępem do zasobów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT): kursy e-learningowe, konkursy, wykłady, skrypty, prezentacje multimedialne, filmy, testy oraz materiały dodatkowe.

Cisco Networking Academy: https://www.netacad.com/ 

Nauczanie odbywa się wyłącznie w języku angielskim (wsparcie do nauczania w klasach dwujęzycznych oraz informatycznych).

Zawartość platformy: materiały dydaktyczne audio-vizualne, quizy, testy, oprogramowanie edukacyjne, możliwość uzyskania Certyfikatu firmy Cisco Networking Academy.

Aktualnie realizowane są następujące tematy:NDG Linux Essentials, PCAP - Programming Essentials in Python, Introduction to Cybersecurity, CPA - Programming Essentials in C++, Be Your Own Boss, Entrepreneurship.

PixBlocks: https://pixblocks.com/ 
Zawartość platformy: Platforma naucza zarówno programowania wizualnego, jak i tekstowego. Narzędzie posiada standardy zgodne z wytycznymi MEN oraz uaktualnioną podstawę programową.

Moje Finanse: https://moje-finanse.junior.org.pl/ 
Zawartość platformy:  Na platformie można korzystać z siedmiu modułów tematycznych: Świat finansów, Polubić banki, Inwestycja w siebie, Moje inwestycje, Bezpieczne finanse, Mój budżet oraz Moje kompetencje. Treści programu są zgodne z podstawą programową przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz doradztwem zawodowym dla szkół ponadpodstawowych.

Mobilna Platforma Edukacyjna: Dzwonek.pl
Zawartość platformy: e-podręczniki, ćwiczenia, pliki audio oraz filmy ze wszystkich przedmiotów


Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli w pracy z uczniami. Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe:

epodreczniki.pl/

Portal wiedzy dla nauczycieli: http://www.scholaris.pl/

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych: https://www.cke.gov.pl/

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”: http://wlaczpolske.pl/

Portal: lektury.gov.pl

Strona Centrum Nauki Kopernik: https://esero.kopernik.org.pl/

Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej: https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1

Serwis IPN Przystanek historia: https://przystanekhistoria.pl/

Strona Krajowego Biura Programu eTwinning: https://etwinning.pl/inspiracje-2/inspiracje/

Serwis Ninateka: https://ninateka.pl/edu

Serwis Muzykoteka Szkolna: http://www.muzykotekaszkolna.pl/

Biblioteka Cyfrowa Polona: https://polona.pl/

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra

Serwis Telewizji Polskiej: https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-

Serwis Polskie Radio Dzieciom: https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom