Projekt "CLICK AND CLIL"

Sprawozdanie z wyjazdu na Maltę

Od 17 do 28 czerwca 2019 uczestniczyłem w kursie metodycznym w ramach projektu Erasmus Plus. Kurs-“CLIL Methodology and ICT Tools for Teachers Working with CLIL” - zorganizowany był na Malcie w mieście St. Julian’s przez szkołę Executive Training Institute (ETI). Wyjazd ten pozwolił mi nie tylko doskonalić warsztat metodyczny, ale również użycie języka angielskiego w środowisku innym niż klasa szkolna. Poza możliwością poznania metodyki nauczania oraz nowoczesnych form pracy w nauczaniu przedmiotu w języku angielskim, udział w kursie był też okazją do wymiany doświadczeń, poglądów oraz stosowanych form pracy z innymi uczestnikami. Podczas zajęć miałem możliwość współpracować z nauczycielami z Włoch, Francji, Hiszpanii, Grecji oraz Niemiec. Cała szkoła skupia na zajęciach uczestników z wielu krajów, co daje ogromne możliwości zarówno na zajęciach, jak i w czasie przerw na poznanie różnic kulturowych, zwyczajów oraz codziennego życia w danym kraju. Zajęcia odbywały się od godziny 9.00 do 14.30 z dwoma przerwami: 20-sto i 40-sto minutową. Popołudnia mieliśmy wolne, więc spędzałem je na zwiedzaniu innych miast takich jak Valetta, Mdina, Birgu czy Rabat. Pozwoliło mi to ćwiczyć język angielski w różnych sytuacjach, a także poznać kulturę, architekturę i niesamowitą historię Malty.

Część metodyczna kursu skupiała się na zasadach, metodach i formach pracy CLIL, które możemy stosować podczas zajęć oraz na innych aspektach takich jak taksonomia Blooma, ocenianie lub różne rodzaje inteligencji uczniów czy też zadania jakie najlepiej pasują do danego typu. Zadaniem końcowym było stworzenie projektu lekcji bazującej na CLIL. Bardzo cennym doświadczeniem było omawianie z innymi uczestnikami różnych form, pomysłów na przedstawienie i prowadzenie lekcji, którą tworzyliśmy. Pozwoliło mi to spojrzeć na stosowane przeze mnie formy pracy z innej perspektywy i ewentualną modyfikację, w zależności od potrzeb, na czym na pewno skorzystają uczniowie na prowadzonych przeze mnie zajęciach.

Druga część kursu na początku przypomniała zasady CLIL, ale dotyczyła głównie technologii komputerowej i użycia jej podczas tworzenia lekcji wykorzystującej CLIL. Poznaliśmy wiele aplikacji i narzędzi ułatwiających nauczycielom przygotowywanie interaktywnych ćwiczeń, lekcji lub większych projektów. Finalnym zadaniem grupy było stworzenie i prezentacja lekcji z użyciem poznanych aplikacji w serwisie, na którym pracowaliśmy. Strony internetowe i aplikacje poznane na tym kursie mogą być wykorzystane nie tylko podczas lekcji CLIL, ale w zasadzie na każdym dowolnym przedmiocie. Jestem pewny, że moje lekcje w szkole zostaną wzbogacone o interaktywne ćwiczenia, których nauczyłem się tworzyć podczas tego kursu. Poza tym pozwolą mi one też stworzyć dodatkowe moduły do różnych tematów, aby ułatwić uczniom naukę w zakresie dwujęzyczności.

Uczestnictwo w kursie pozwoliło mi podnieść kompetencje wzbogacając mój warsztat narzędzi, metod i form pracy jakie mogę stosować podczas nauczania dwujęzycznego. Przyniesie to korzyści również moim uczniom, gdyż wpłynie na rozszerzenie i zróżnicowanie stosowanych przeze mnie metod i zwiększenie atrakcyjności lekcji. W dodatku wykorzystam poznane narzędzia do tworzenia pojedynczych lekcji, jak również do dłuższych projektów klasowych.

Kurs ten na pewno przyniesie też korzyści mojej szkole biorąc pod uwagę powyższe argumenty, ale też fakt, że pozwolił on na podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji językowych i interpersonalnych. Ponadto, pomoże on we wdrożeniu poznanych dobrych praktyk oraz innowacji, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności szkoły 

w oczach potencjalnych uczniów.

 

Michał Sośnicki - nauczyciel języka angielskiego i geografii