Projekt "CLICK AND CLIL" 

Sprawozdanie z wyjazdu do Dublina

W dniach od 20.05 – 25.05 2019 r.  przebywałam w Dublinie, stolicy Irlandii, gdzie zgłębiałam  wiedzę na temat CLIL. – Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Z uwagi na to , że w naszej szkole uczę historii w języku angielskim, metoda ta była mi dobrze znana jeszcze przed wyjazdem do Dublina. Jednak nie ukrywam , że wymieniając doświadczenia z nauczycielami z Japonii, Hiszpanii , Portugalii, Francji  i Norwegii nauczyłam się nowych metod nauczania i czasami dość oryginalnego podejścia do tematów lekcji. Zrozumiałam, że nauczyciel pracujący metodą CLIL jest przede wszystkim specjalistą w dziedzinie, z której przekazuje wiedzę, a dopiero potem nauczycielem języka. Nauczyciele CLIL zazwyczaj posługują się biegle językiem obcym, dlatego w trakcie mojego wyjazdu nie tylko zdobywałam wiadomości na temat nauczania dwujęzycznego CLIL, ale także doskonaliłam mój język angielski.

Codziennie od godziny 9.00 do 12.30 uczęszczałam na intensywny kurs języka angielskiego, który polegał na konwersacjach z członkami międzynarodowej grupy. Od godziny 13.00 do godziny 14.30  wymieniałam się doświadczeniami  z lekcji przedmiotów nauczanych częściowo dwujęzycznie metodą CLIL. Zrozumiałam , że język angielski, jako drugi język nauczania na zajęciach jest wprowadzany stopniowo. Nauczyciele przedmiotów dostosowują poziom języka oraz jego ilość do możliwości grupy. Na lekcji wprowadzane będą różne metody aktywizujące z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych  oraz praca w grupach. Nowe słowa i terminy będą wielokrotnie powtarzane w czasie lekcji, a następnie utrwalane. Teksty pisane oraz inne materiały, wykorzystywane na zajęciach będą, dostosowane do możliwości percepcyjnych ucznia. Dodatkowo nowe pojęcia będą wizualizowane i ilustrowane przy pomocy tradycyjnych środków jak i możliwości, jakie dają nowoczesne technologie. Uczniowie w czasie tych lekcji będą mieli możliwość oglądać i słuchać materiały anglojęzyczne oraz rozmawiać między sobą i z nauczycielem po angielsku. Tym samym dla uczniów język obcy stanie się z czasem naturalnym elementem lekcji, nie będzie ich przerażał, przeciwnie, będzie jeszcze jednym sposobem zdobywania nowej wiedzy i okazją do dobrej zabawy.

Doceniłam zalety metody CLIL. Wymieniając doświadczenia z koleżankami i kolegami z innych krajów dowiedziałam się, że metoda CLIL to:

– większa motywacja do nauki zarówno języka jak i przedmiotu,

– lepsze umiejętności uczenia się,

– lepsze umiejętności wyszukiwania, selekcji oraz analizy i syntezy uzyskanych informacji,

– bardziej efektywne formy komunikacji,

– zwiększone kompetencje w wykorzystaniu nowych technologii w procesie uczenia się,

– rozwijanie zachowań społecznych (praca w zespołach),

– rozbudzanie ciekawości i umiejętność samodzielnego myślenia ,

– punktem wyjścia są pytania lub problem do rozwiązania.

Jednak najlepszą lekcją języka angielskiego jest ta, która płynie z konwersacji z Irlandczykami. Angielski irlandzki różni się nieco od angielskiego brytyjskiego, z czego  sami Irlandczycy są dumni. Ponadto urzędowym językiem obok angielskiego w Irlandii jest język irlandzki ((Gaeilge, – język z grupy goidelskiej języków celtyckich, język narodowy Irlandczyków). Z uwagi na to, że mam duszę podróżnika-historyka, w  wolnym czasie przechadzając się ulicami stolicy Irlandii, zwiedzając muzea miałam okazję skonfrontować swoją wiedzę historyczną z realnymi zabytkami. Dublin jest miastem atrakcyjnym pod względem turystycznym, wpływa na to m.in. jego specyficzna atmosfera. Zachowało się tutaj niewiele starszych zabytków (sprzed XVII wieku). W centrum miasta dominuje niewysoka, stosunkowo młoda zabudowa, w przeważającej mierze utrzymana w stylu georgiańskim i neoklasycznym (XVIII w.). W kilku miejscach zachował się układ urbanistyczny z tego okresu z charakterystycznymi ceglanymi domami. Pobyt w Dublinie wzbogacił mnie nie tylko o nową wiedzę i doświadczenia, które zamierzam wykorzystać w mojej pracy z uczniami, ale także sprawił, że zawarłam przyjaźnie z nauczycielami z całego świata, co pozwala mi na ciągłe podnoszenie umiejętności językowych i wymianę doświadczeń z zakresu  nauczania przedmiotu w klasach dwujęzycznych.

 

Edyta Krzyżanowska – nauczycielka historii i historii i społeczeństwa w klasach dwujęzycznych

 

 Intensive English Course

 

 

CLIL for Teachers