Projekt "CLICK AND CLIL"

Sprawozdanie z wyjazdu na Maltę

W dniach 10 – 14 czerwca 2019 roku uczestniczyłam w kursie metodycznym „CLIL – Practical Methodology for Teachers Working with CLIL” zorganizowanym przez ETI – Executive Training Institute w St. Julian’s na Malcie. 

Kurs obejmował 21 godzin dydaktycznych zagadnień związanych z nauczaniem metodą CLIL, np.: „5 Cs of CLIL”, „Bloom’s Revised Taxonomy”, „Multiple Intelligences” i wiele innych. Zajęcia na kursie zapewniały również przygotowanie do tworzenia scenariuszy lekcji w oparciu o metodologię CLIL. 

Wybór kursu podyktowany został koniecznością podnoszenia kompetencji  w zakresie CLIL ze względu na nauczanie dwujęzyczne w naszej szkole oraz poznanie nowych metod nauczania. Innym ważnym celem było nieustanne podnoszenie kompetencji nauczanego przeze mnie języka angielskiego i chęć wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów.

Zdobytą wiedzę i umiejętności zamierzam wykorzystać w dalszej pracy uwzględniając np.; 5 obszarów CLIL przy planowaniu lekcji. Planuję również skorzystać na lekcjach języka angielskiego z niektórych strategii np.: „scffolding”, testu inteligencji wielorakich czy też ćwiczeń na utrwalanie fonetyki i rozpoznawanie nowego słownictwa w tekście. Kurs podkreślił także istotę systematycznej ewaluacji w procesie nauczania na co pragnę położyć nacisk w nauczaniu w kolejnych latach.

 

Magdalena Makarewicz - nauczyciel języka angielskiego, podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce