Członkowie zespołu projektowego mają za zadanie kilkukrotnie przeprowadzić zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym (na zasadzie nauki poprzez zabawę) z języka angielskiego i migowego. Zakres materiału nie jest obszerny ze względu na wiek beneficjentów.

Głównym celem projektu społecznego GIRLS FOR KIDS jest uświadomienie najmłodszym, że istnieje społeczeństwo posługujące się językiem innym niż język polski, jak również niektórzy ludzie z różnych przyczyn nie mogą porozumiewać się mową, więc korzystają z umiejętności posługiwania się gestami (używając rąk). Dodatkowym celem przedsięwzięcia jest urozmaicenie dzieciom codziennej rutyny w przedszkolach i zerówkach, ćwiczenie komunikacji i przyzwyczajanie ich do kontaktu z obcymi ludźmi.

 

Skład zespołu projektowego (klasa IE):

Klaudia Rejterada (liderka)

Zuzanna Strzyżewska 

Diana Marcinkiewicz 

Monika Szymelewicz

Natalia Maciejunas