"Zachowanie wzorów rękodzieła ludowego (Garncarstwo, Haft, Kuchnia)"


Uczestnicy projektu | Działania projektowe


Program Polska-Białoruś-Ukraina PL-BY-UA 2014-2020: Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego: "Zachowanie wzorów rękodzieła ludowego (Garncarstwo, Haft, Kuchnia)": Numer projektu: PBU2/1001/18.

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."


 

Logo projektu "Zachowanie wzorów rękodzieła ludowego (Garncarstwo, Haft, Kuchnia)"


Działanie 1. Organzacja konkursu na ilustrowany słownik polsko-angielsko-rosyjski na temat garnarcarstwa, hafcairstwa i kuchni.

Działanie 2. Zebrarnie przepisów na wyrób sękacza.

Działanie 3. Opracowanie Loga projektu.

Działanie 4. Opracowanie informacji o projekcie na stronę internetową szkoły.

Działanie 5. Opracowanie materiału informacyjnego do lokalnych mediów.